Strona w trakcie przebudowy


cranepolska
Crane Polska Sp. z o. o.
siedziba: Dębica
39-200 Dębica
tel./fax (0-14) 6700-701
tel./fax (0-14) 6700 658
tel. kom. 0 606 235 750
tel. kom. 0 606 411 479
e-mail: biuro@cranepolska.pl

biuro handlowe: Warszawa
ul. Łucka 15/719
00-842 Warszawa
tel./fax 022 890 06 11
tel. kom. 0 606 235 750


baza: Katowice
tel. kom. 0 608 648 283
tel. kom. 0 606 235 750

baza: Puławy
tel. kom.603 835 695
baza: Kraków
tel. kom. 500 065 974


KRS: 0000377603
Sšd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego.
REGON 142798290